Kontakt
Sídlo

GREENOX, s.r.o.
Kutuzovova 3
831 03 Bratislava

kancelária

Priemyselná 8
821 09 Bratislava
Tel: +421 905 811 697
sales@greenox.sk

 

IČO:

46 469 079

DIČ:

2023464982

IČ DPH:

SK2023464982


Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 82970/B, oddiel Sro.


Číslo účtu: 2920893736/1100

IBAN: SK25 1100 0000 0029 2089 3736

SWIFT: TATRSKBX