Aktuality

Štúdia potvrdzuje viac ako 50% úspor energie pri PV fasádach Onyx Solar

Štúdia vykonaná na univerzite v Baskicku v spolupráci s Laboratóriom pre kontrolu kvality konštrukcie baskickej vlády ukazuje, že fotovoltická odvetraná fasáda firmy Onyx Solar zabezpečuje osobitne významný chladiaci výkon počas najteplejších mesiacov. Ako štúdia dokazuje, je toto riešenie schopné znížiť požiadavky na chladenie budov o viac ako 50% v porovnaní s tradičnými izolačnými fasádnymi systémami.