Produkty

Stavebné riešenia

Všetky ponúkané stavebné BIPV riešenia vyrábajú elektrickú energiu a prispievajú k zníženiu jej spotreby v budove. Niektoré navyše zabezpečujú i ochranu pred solárnymi a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Fotovoltická ventilovaná fasáda

 • výroba elektrickej energie
 • úspora energie vzhľadom na izolačné vlastnosti (až 40%)
 • zvýšené izolačné vlastnosti
 • eliminovanie tepelných mostov
 • vnútorný tepelný komfort
 • zníženie akustického znečistenia
 • ochrana stien a strechy
 • vyšší energetický výnos pri znížených svetelných podmienkach
 • vyšší energetický výnos pri zvýšených teplotných podmienkach
 • atraktívny a inovatívny dizajn

Z finančného hľadiska, v závislosti od typu budovy a jej umiestnenia, môžu naše fasády a strechy dosiahnuť vnútornú mieru návratnosti (IRR) viac ako 25% a vynikajúcu dobu návratnosti.

Fotovoltická strecha

 • vyrába energiu
 • prepúšťa prírodné svetlo do budov
 • eliminuje Infračervené a UV žiarenie do interiéru
 • zabezpečuje termálnu a akustickú izoláciu

Pochôdzna FV dlážka

 • podporuje 400 kg v teste zaťaženie bodu
 • kombinuje pasívne prvky (zníženie emisií CO2) s aktívnymi (výroba energie)
 • dosahuje takmer rovnaké úrovne účinnosti, než iné FV stavebné materiály
 • protišmykový povrch
 • možné využitie iluminácie
 • rôzne farebné variácie

FV výplňové sklo

 • jednoduchá integrácia s akýmkoľvek fasádnym systémom alebo fasádou
 • rôzne rozmery a možnosti povrchových úprav
 • kombinuje pasívne prvky (zníženie emisií CO2) s aktívnymi (výroba energie)
 • termálna a akustická izolácia

Fotovoltická fasáda

 • integrácia fotovoltickej solárnej energie do budovy
 • eliminuje Infračervené a UV žiarenie do interiéru
 • rôznorodosť farieb a transparentnosti
 • variabilita rozmerov

FV prestrešenia

 • konštrukčné riešenie, ktoré kombinuje generovanie energie, svetlosť a znižovanie dopadov na klimatické podmienky
 • vyprodukovanú energiu je možné použiť pre okolité budovy alebo odpredať do siete, čo vedie k zaujímavej ekonomickej výhode
 • horná časť prestrešenie môže byť prispôsobená estetike zadávateľa ako aj jej integrácii do mestského priestoru

FV parkovisko

 • inštalácia zabezpečuje generovanie energie na mieste pre nabíjanie batérií elektromobilov
 • maximálny možný energetický výkon
 • maximálna ochrana proti nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vietor)
 • ľahkosť manipulácie (pri opravách, relokácii apod.)