O firme

Spoločnosť GREENOX, s.r.o. v roku 2022 rozšírila svoje portfólio ponúkaných služieb a technológií. Zlúčením aktivít so spoločnosťou onesto s.r.o. tak okrem riešení umožňujúcich energetickú efektívnosť a trvalú udržateľnosť v rámci novej značky ONESTO&GREEN prináša komplexnú agentúrnu a realizačnú činnosť v oblasti stavebníctva. 

ONESTO&GREEN ponúka komplexnú škálu činností v oblasti stavebníctva. 

Sme dodávateľom fotovoltických skiel a fotovoltických panelov pre slovenský trh, ako aj klimatizácií, tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek. V rámci našich služieb poskytujeme komplexný prístup od návrhu až po samotnú realizáciu riešení podľa požiadaviek zákazníka. 


 

Vieme, že najlacnejšia je energia, ktorá je vyrobená vo vlastnej réžii, príp. nie je spotrebovaná – a preto ponúkame revolučné a dizajnovo veľmi profesionálne riešenia na báze využitia technológie fotovoltických skiel a batériových úložísk. 
Multifunkčné fotovoltické konštruktívne riešenia môžu byť dokonale integrované do všetkých typov budov. Poskytujú väčšiu zvukovú a tepelnú izoláciu a zároveň produkujú čistú energiu priamo na mieste vďaka sile slnka.

Okrem toho sa snažíme optimalizovať naše riešenia aj integrovaním rôznych ďalších technológií, ako klimetizačné jednotky, tepelné čerpadlá a rekuperačné jednotky. Snažme sa naše systémy navrhovať maximálne efektívne a účinne.

Zameriavame sa aj na optimalizáciu HVAC systémov tak u nových projektov, ako aj u existujúcich stavieb.


 


Naše poslanie

Aktívne sa podieľať na zlepšovaní životného prostredia pomocou implementácie zelených technológií a technológií obnoviteľných zdrojov energií. Neustále vyhľadávať nové progresívne, ekologicky a ekonomicky efektívne riešenia pre klientov, za účelom ich implementácie do nových ako aj existujúcich stavieb a projektov. V blízkej budúcnosti sa plánujeme venovať aj problematike znižovania emisií a odpadu.
Náš záväzok k životnému prostrediu sa neobmedzuje len na naše riešenia; do udržateľných projektov sa snažíme zapojiť aj širokú komunitu.

Ponúkané riešenia, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, vnímame ako náš príspevok k vytvoreniu zmysluplných zmien, potrebných na zabezpečenie trvalo udržateľného dedičstva pre budúce generácie.