Aktuality

FV sklo ONYX SOLAR pre trvalo udržateľné skleníky

Onyx Solar pracuje na projekte fotovoltického skleníku, ktorý má za účel demonštrovať technickú, ekonomickú a ekologickú vhodnosť integrácie FV skla do skleníkov.

Preto skleník bude spĺňať požiadavky na pestovanie zeleniny a zároveň vyrábať elektrickú energiu potrebnú pre pokrytie jeho integorvanej mikrosiete.